WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATUOchrona bioróżnorodności

Wszystkie projekty inwestycyjne realizujemy w sposób pozwalający na minimalizację kluczowych zagrożeń dla przyrody oraz uniknięcie ryzyka utraty różnorodności biologicznej. Już na etapie planowania trasy linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych dbamy o to, by nasza infrastruktura jak najmniej kolidowała z obszarami cennymi przyrodniczo.
W kolejnych fazach realizacji projektów analizujemy możliwości techniczne i technologiczne minimalizowania oddziaływań związanych z realizacją oraz późniejszą eksploatacją obiektów sieciowych. W przypadku zrealizowanych inwestycji, dla których w decyzjach środowiskowych wskazano obowiązek prowadzenia monitoringu środowiskowego, koncentrujemy się na jego prowadzeniu i analizie otrzymanych wyników. Pozwala to na ocenę, czy wdrożone przez nas rozwiązania są skuteczne, a tym samym – czy udało nam się zminimalizować wpływ na środowisko przyrodnicze.

Wśród nieuniknionych skutków realizowanych przez nas inwestycji można wymienić utratę części siedlisk, związaną z wycinką drzew w pasie technologicznym linii, m.in. na terenach leśnych. Dzięki stosowaniu technologii słupów nadleśnych bądź leśnych udaje nam się znacznie ograniczyć wycinkę drzew – niekiedy wyłącznie do miejsc posadowienia słupów. Słupy ”leśne" to słupy, które wraz z łańcuchami izolatorów w kształcie litery V umożliwiają zawieszenie przewodów bliżej konstrukcji słupa, czyli pozwalają na zmniejszenie szerokości linii, co pozwala zmniejszyć wycinkę drzew. Z kolei dzięki zastosowaniu słupów „nadleśnych” przewody linii zawieszone są ponad koronami drzew. Zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji inwestycji dokładamy starań, by prace związane z wycinką drzew w pasie technologicznym linii prowadzone były w sposób ograniczający ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Prace są prowadzone poza sezonem lęgowym, a jeśli jest taka konieczność – pod nadzorem przyrodników, w szczególności ornitologów lub chiropterologów.

W konsekwencji budowy linii NN niektóre siedliska ulegają zniszczeniu. Dzieje się tak w związku z przekształceniem terenu, na którym występowały. Należy jednak pamiętać, że w miejsce starych siedlisk powstają nowe, w wyniku zasiedlania terenu przez inne gatunki roślin i zwierząt. Na skutek usuwania podrostu pod linią NN, przybywa tam roślin charakterystycznych dla terenów otwartych i zwiększa się liczba owadów stanowiących bazę pokarmową dla ptaków.

W roku 2022 w związku z przeprowadzonymi wycinkami drzew w ramach: budowy stacji elektroenergetycznej Praga, wprowadzenia linii 220 kV Miłosna-Mory oraz budowy linii Chełm-Lublin Systemowa przeprowadzono nasadzenia zastępcze, które objęto monitoringiem nasadzeń. Koszt nasadzeń zastępczych w związku z budową SE Praga wyniósł w 2022 r. ok. 694 tys. zł, a dla linii Chełm-Lublin Systemowa 5 tys. zł.

Na budowie linii Czarna-Pasikurowice przy udziale fitosocjologa odtworzono siedlisko przyrodnicze 9170 (grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny) i siedlisko przyrodnicze 91F0 (łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe). Odtworzenie powyższych siedlisk odbyło się w porozumieniu z Nadleśnictwem Miękinia.

W ramach budowy linii Baczyna-Krajnik zamontowano cztery platformy dla rybołowa (Pandion haliaetus). Mając na względzie ochronę bioróżnorodności i liczebności ptaków występujących na obszarach lokalizacji linii elektroenergetycznych, na przewodach linii stosowane są znaczniki ostrzegawcze lub spirale ostrzegawcze dla ptaków. Pozwala to ograniczyć ich śmiertelność poprzez zmniejszenie liczby kolizji ptaków z przewodami linii. W ramach działań prowadzonych w 2022 r. na liniach Czarna-Pasikurowice i Baczyna-Krajnik zamontowano na przewodach tych linii spirale ostrzegawcze.

Wydatki na monitoring środowiskowy

W 2022 r. w ramach zadań inwestycyjnych dotyczących linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, na liniach Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, Grudziądz-Pelplin, Jasiniec-Grudziądz Węgrowo i Ostrołęka-Olsztyn Mątki przeprowadzono monitoringi śmiertelności ptaków i nietoperzy. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono m.in. wydatki na monitoring poniesione przez PSE w 2022 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj