WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNIKÓWRozwój regionów i społeczności lokalnych

Kluczowe liczby z tego rozdziału(wg stanu na koniec 2022 r.)

Inwestycja w rozwój regionów

Nasze inwestycje infrastrukturalne celu publicznego, w tym budowa elektroenergetycznych stacji i linii najwyższych napięć, znacząco podnoszą standardy życia w całym kraju.

Gwarantując stabilne dostawy energii elektrycznej na danym obszarze, PSE pomagają realizować szereg funkcji istotnych z punktu widzenia regionów oraz społeczności lokalnych.

Korzyści wynikające z inwestycji infrastrukturalnych:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostaw energii dla regionu poprzez zwiększenie dostępności energii elektrycznej,
  • ograniczenie ryzyka awarii poprzez zastępowanie wyeksploatowanych instalacji nowoczesnymi konstrukcjami,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom warunków odpowiednich do lokowania i rozwijania działalności gospodarczej, czego efektem są nowe miejsca pracy oraz wpływy podatkowe do budżetów gmin,
  • ograniczanie strat energii elektrycznej, a w konsekwencji również jej kosztów, poprzez zwiększanie napięcia sieci przesyłowych oraz stosowanie wysokiej jakości materiałów do ich konstrukcji,
  • znaczące wpływy budżetowe z podatków odprowadzanych do gmin – corocznie do budżetów gmin wpływają z tytułu podatku od nieruchomości opłaty w wysokości 2 proc. wartości inwestycji zrealizowanych na ich obszarze,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zatrudnianie lokalnych firm jako podwykonawców,
  • impuls do modernizacji oraz rozwoju lokalnej infrastruktury dystrybutorów energii elektrycznej,
  • zwiększanie możliwości przyłączeniowych dla lokalnych źródeł wytwarzania energii, w tym w szczególności OZE,
  • tworzenie warunków do dalszego dynamicznego rozwoju elektromobilności.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj