PSE I OTOCZENIEModel biznesowy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są jednoosobową spółką Skarbu Państwa o znaczeniu kluczowym dla bezpieczeństwa energetycznego. Nasza spółka jest jedynym operatorem systemu przesyłowego na terytorium Polski. Pełnimy też rolę operatora informacji rynku energii.
Zarządzając systemem elektroenergetycznym, odpowiadamy za niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów naszego kraju. Działamy zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, a koszty naszych działań są regulowane i pokrywane z opłat przesyłowych.

Zasady działania operatora w Polsce

Podstawowe obowiązki operatora systemu przesyłowego określają przepisy prawa unijnego, w szczególności tzw. kodeksy sieci. Na gruncie prawa krajowego obowiązki OSP wyznaczają w szczególności przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, które określają zarówno stawiane przed PSE zadania i sposób ich finansowania, jak i obowiązujące standardy techniczne oraz kryteria niezawodności.

Koszty realizacji naszych zadań są kosztami regulowanymi, pokrywanymi z opłat przesyłowych wnoszonych przez użytkowników systemu przesyłowego zgodnie z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa URE. Jako operator realizujemy zadania, korzystając ze środków technicznych podmiotów przyłączonych do systemu przesyłowego. Podmioty te zobowiązane są do udostępnienia środków na mocy obowiązujących przepisów lub odpowiednich umów cywilnoprawnych.

Rola PSE w sektorze elektroenergetycznym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zarządzają pracą całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Od wielu lat dostosowujemy system do nowych wyzwań, w tym związanych ze wzrastającym udziałem OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej. 

Nasza organizacja czuje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie polskiej gospodarki i rodzimych przedsiębiorstw. W obliczu zachodzących zmian, m.in. związanych z sytuacją geopolityczną, priorytetowe znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo energetyczne.

Jak działa system elektroenergetyczny?

Krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy odpowiadające za poszczególne zadania.

  • Wytwarzanie energii elektrycznej ─ produkcja energii przez źródła wytwarzania, którymi w systemie elektroenergetycznym są elektrownie, elektrociepłownie i źródła rozproszone.
  • Przesyłanie energii elektrycznej realizowane jest przez operatora systemu przesyłowego, którego funkcję pełnią PSE. Odbywa się siecią przesyłową w celu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom przyłączonym do sieci przesyłowej.
  • Dystrybucja energii elektrycznej ─ realizowana jest przez operatorów systemu dystrybucyjnego, polega na dostarczaniu energii sieciami dystrybucyjnymi do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych przyłączonych do tej sieci.

Spółka zarządza ponad 15 tys. km linii najwyższych napięć oraz 110 stacjami elektroenergetycznymi.

Rys. 1. Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj