WPŁYW NA GOSPODARKĘ I RYNEKIntegracja polskiego rynku z rynkami europejskimi

Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim (Market Coupling) odbywa się w kilku podstawowych obszarach:
 • jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Single Day-Ahead Coupling – SDAC),
 • jednolitego łączenia Rynków dnia bieżącego (Single Intraday Coupling – SIDC),
 • łączenia rynków bilansujących.

Zintegrowane rynki europejskie pozwalają na poprawę stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiając import energii w okresie jej niedoboru i eksport w okresie nadmiaru, jeżeli tylko w innych systemach elektroenergetycznych w Unii Europejskiej występuje możliwość sprzedaży bądź zakupu dodatkowej energii. Paneuropejski zasięg mechanizmów rynkowych pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów na obszarze całej Unii, obniżając koszty dostaw energii oraz podnosząc ich bezpieczeństwo i niezawodność.

Zaangażowanie PSE w wymienionych obszarach obejmuje działania wdrożeniowe i rozwojowe na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym. Koordynacja działań, mająca na celu w szczególności zapewnienie terminowego osiągania wymaganych zdolności biznesowych w obszarze łączenia rynków, odbywa się w ramach utworzonego w spółce dedykowanego zadania biznesowego realizowanego przez pracowników merytorycznych wspieranych przez powołany do tego celu zespół organizacyjno-kompetencyjny. W ten sposób, poza realizacją bieżących zadań z obszaru łączenia rynków, w naszej organizacji budowane są kompetencje pozwalające na sprawne wdrażanie przyszłych zmian.

Jednolite rynki dnia następnego i bieżącego są prowadzone przez Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO) z udziałem OSP i pozwalają na wymianę energii na rynku hurtowym z wyprzedzeniem do jednej godziny.

Rynki bilansujące

Oprócz integracji segmentów rynku dnia następnego i bieżącego, PSE pracują również nad integracją rynków bilansujących w Europie, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EBGL).

Rozporządzenie EB GL przewiduje integrację europejskiego rynku bilansującego poprzez wdrożenie czterech platform:

 1. Europejska platforma wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych
  • Wymagany czas aktywacji: 30 minut
  • Wdrażana w ramach projektu TERRE uruchomionego 15.01.2020 roku.
 2. Europejska platforma wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną
  • Wymagany czas aktywacji: 15 minut.
  • Wdrażana w ramach projektu MARI, planowe uruchomienie w lipcu 2022 roku.
 3. Europejska platforma wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną
  • Aktywacja poprzez kontroler automatyczny w czasie do 5 minut.
  • Wdrażana w ramach projektu PICASSO, planowe uruchomienie w czerwcu 2022 roku.
 4. Europejska platforma dla procesu kompensowania niezbilansowań
  • Oparta o unikanie aktywacji energii bilansującej z rezerw automatycznych w przeciwnych kierunkach przez sąsiadujących OSP.
  • Wdrożona w ramach projektu IGCC (działa w Niemczech i krajach sąsiednich).
  • Europejskie uruchomienie procesu IGCC nastąpiło w czerwcu 2021 roku.

Nasza organizacja uczestniczy aktywnie we wszystkich projektach wdrożeniowych europejskich platform bilansujących. W ramach prac w ENTSO-E bierzemy udział w przygotowaniu szczegółowych metodyk wymaganych przez rozporządzenie EBGL. Od lutego 2020 r. nasza spółka działa operacyjnie w projekcie IGCC. Przyłączenie do platform bilansujących planowane jest na rok 2024.

Rys. Przegląd europejskich platform wymiany energii bilansującej (źródło: ENTSO-E)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj