PSE I OTOCZENIENasza spółka w liczbach

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.).

Naszymi klientami są:

  • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, magazynowaniem i obrotem energią elektryczną,
  • operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) posiadający miejsca dostarczania z sieci przesyłowej (OSDp) oraz nieposiadający miejsc dostarczania z sieci przesyłowej (OSDn),
  • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej,
  • giełdy energii prowadzące giełdowy rynek energii, na którym realizowany jest hurtowy obrót energią elektryczną.

Wyniki ekonomiczne

Wyznaczone w strategii cele i kierunki działań realizujemy poprzez stały monitoring osiąganych wyników oraz poziom osiąganych kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Przygotowujemy projekcje w horyzoncie średnioterminowym, pozwalające ocenić zdolność do finansowania poziomu nakładów przyjętych w Planie zamierzeń inwestycyjnych, przy założeniu pełnej realizacji celów strategicznych oraz działań operacyjnych.

* W tym pomoc Ukrainie oraz koszty komunikacji społecznej ponoszone w procesie inwestycyjnym.
** W roku 2021 koszty odsetkowe PSE w 91 proc. trafiły bezpośrednio do budżetu państwa, podobnie w roku 2020 koszty odsetkowe PSE w 99 proc. trafiły bezpośrednio do budżetu państwa.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj