Ankieta

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Badanie jest całkowicie anonimowe. Każda odpowiedź jest dla nas cenna. Wypełnienie ankiety pomoże wybrać tematy, które zostaną przedstawione w Raporcie wpływu PSE za 2022 rok.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć Państwu więcej niż 10 min.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

Które poniższe tematy są według Pani/Pana istotne pod kątem przygotowania Zintegrowanego Raportu Wpływu za 2022 rok?

Odpowiedzialność wobec rynku

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Wpływ PSE na krajową gospodarkę i finanse publiczne


Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w perspektywie krótko- i długoterminowej


Rozwijanie rynku mocy


Integracja polskiego rynku z rynkami europejskimi


Łańcuch dostaw - Budowanie standardów etycznej współpracy, w tym działanie na rzecz uczciwości konkurencji i przeciwdziałanie korupcji


Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii w branży energetycznej


Wpływu PSE na rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz jego dostosowanie do transformacji energetycznej


Kluczowe wskaźniki niezawodności pracy systemu


Plan rozwoju sieci przesyłowej


Doskonalenie modelu realizacji inwestycji infrastrukturalnych


Nadzorowanie pracy i stanu technicznego sieci przesyłowej


Reforma Rynku Bilansującego


Cyberbezpieczeństwo sektora elektroenergetycznego


Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami podwykonawcami

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Rozwój pracowników


Promowanie różnorodności i równych szans w zarządzaniu


Przestrzeganie praw człowieka w całej organizacji oraz w ramach łańcucha dostaw

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Rozwijanie kultury etycznego postępowania wewnątrz firmy, w tym przeciwdziałanie korupcji, kanały zgłaszania nadużyć i ochrona sygnalistów


Jakość życia lokalnych społeczności na obszarach których działa PSE


Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)


Rozwój regionów w których PSE prowadzi swoją działalność


Flagowe projekty społeczne PSE (w tym program grantowy Wzmocnij swoje otoczenia) i ich efekty jako element polityki dobrego sąsiada


Dobre praktyki i standardy dotyczące życia i funkcjonowania w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych


Dostęp do energii i jej koszty


Działania PSE w odniesieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainie

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Zaznacz od 1 do 5: 1 - zdecydowanie nieważny; 2 - raczej nieważny; 3 - trudno powiedzieć; 4 - raczej ważny; 5 - zdecydowanie ważny;

Wpływ PSE na redukcję ślad węglowego w sektorze elektroenergetycznym


Zachowanie bioróżnorodności (różnorodności biologicznej) i ekosystemów


Wpływ działalności PSE na środowisko naturalne


Gospodarka o obiegu zamkniętym


Rozwijanie standardów współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w obszarze środowiska naturalnego i BHP

Jakie są inne tematy, zagadnienia, wskaźniki o których chciałaby/chciałby Pani/Pan przeczytać w Zintegrowanym raporcie wpływu PSE?

Czy mogłaby/mógłby Pani/Pan wskazać rekomendacje dla autorów raportu w zakresie jego doskonalenia (np. sposób zaprezentowania informacji lub poruszenia istotnych tematów, obszary do doskonalenia lub wyważenia)?

Jest Pani/Pan przedstawicielem (proszę zaznaczyć):

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj