WPŁYW NA ŚRODOWISKO I DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATUEfektywność energetyczna

W PSE systematycznie prowadzone są działania mające na celu zwiększenie efektywności użytkowania energii, czyli oszczędzanie energii. Podnoszenie efektywności energetycznej jest realizowane m.in. poprzez modernizację urządzeń i budynków oraz zmianę sposobu ich użytkowania.

W 2022 roku w zamiejscowych komórkach organizacyjnych (ZKO) oraz w siedzibie naszej spółki w Konstancinie-Jeziornie kontynuowane były działania na potrzeby audytu energetycznego zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Audyt przeprowadziła firma zewnętrzna, a jego wynikiem było m.in. wskazanie działań modernizacyjnych oraz innych służących podnoszeniu efektywności energetycznej. Niektóre z zaleceń audytu są realizowane na bieżąco, inne są na etapie planowania. Dodatkowo, wykonywane są również inne działania mające wpływ na podnoszenie efektywności energetycznej.

Poniżej prezentujemy zestawienie działań mających podnieść efektywność energetyczną zrealizowanych w 2022 r. oraz zaplanowanych na lata kolejne, z podziałem na lokalizacje.

Konstancin-Jeziorna

Działania wykonane w 2022 roku:

 • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED;
 • Ciągłe szkolenia i optymalizowanie sposobu sterowania instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi z poziomu BMS;
 • Podwyższenie temperatury przełączenia systemu free-cooling na pracę agregatów wody lodowej dostarczającej chłód do budynku;
 • Podwyższenie krzywych grzewczych na obiegach centralnego ogrzewania;
 • Obniżenie temperatury wody w obiegu grzewczym kotłów zainstalowanych w siedzibie PSE.

Działania zaplanowane na lata następne:

 • Wymiana – wraz z optymalizacją ilości oraz sposobu eksploatacji i sterowania – urządzeń UPS na nowoczesne urządzenia energooszczędne (trwa realizacja, zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2023 roku);
 • Dalsza sukcesywna wymiana opraw na LED (w tym wymiana i modernizacja oświetlenia w KDM);
 • Wymiana 5 agregatów skraplających, obsługujących chłodnice central wentylacyjnych pracujących na potrzeby KDM, na urządzenia nowsze, z płynną regulacją wydajności (planowany termin 2024);
 • Wymiana klimatyzatorów typu split zainstalowanych w węzłach teleinformatycznych (planowany termin 2025);
 • Wymiana instalacji wodnej (planowany termin 2024).

 

ZKO Bydgoszcz

Działania wykonane w 2022 roku:

 • Modernizacja oświetlenia pomieszczeń biurowych polegająca na wymianie opraw świetlówkowych na oprawy LED;
 • Modernizacja węzła centralnego ogrzewania wraz z rozbudową automatyki sterowania węzłem c.o. i wymianą zaworów z armaturą regulacyjną;

Działania zaplanowane na lata następne:

 • Modernizacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku administracyjnego i pomieszczeniach garażowych (planowany termin 2024);
 • Wymiana oświetlenia świetlówkowego na LED na piętrowym parkingu zewnętrznym  (planowany termin 2023/2024);
 • Modernizacja układu zasilania, w tym urządzeń UPS (planowany termin 2026).

 

ZKO Poznań

Działania wykonane w 2022 roku:

 • Wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych i korytarzach z opraw świetlówkowych na LED.

Działania zaplanowane na lata następne:

 • Kompleksowa termomodernizacja budynku głównego (rok 2023-2024);
 • Modernizacja układu zasilania, w tym urządzeń UPS (2024-2026);
 • Dalsza sukcesywna wymiana opraw;
 • Wdrożenie systemu BMS (2024-2026).

 

ZKO Katowice

Działania wykonane w 2022 roku:

 • Wymiana oświetlenia LED w budynkach B1, B2, B4;
 • remont fosy i wodociągów pomiędzy budynkami B1 i B2.

Działania zaplanowane na lata następne:

 • Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynkach B4 i B5 (06.2023-02.2024);
 • Wymiana oświetlenia z świetlówkowego na LED w budynkach B4 i B5 po zakończeniu modernizacji klimatyzacji i klimatyzacji (2024);
 • Dalsza sukcesywna wymiana opraw w budynku B1 (pomieszczenia biurowe);
 • Wymiana okien w budynku B1 (2023);
 • Termomodernizacja budynku B1 (03.2024-11.2024);
 • Modernizacja systemów zasilania, w tym urządzeń UPS (01.2025-02.2027);
 • Modernizacja sanitariatów w budynku B1 (06.2025-11.2026);
 • Modernizacja układu zasilania, w tym urządzeń UPS.

 

ZKO Radom

Działania wykonane w 2022 roku:

 • Wymiana oświetlenia LED w korytarzach na piętrach III, IV, V w budynku BUT;
 • Montaż układów kompensacji w budynku głównym oraz BUT.

Działania zaplanowane na lata następne:

 • Budowa nowoczesnej nowej siedziby o wysokiej efektywności energetycznej (rok 2022-2025).

 

ZKO Warszawa

Budynek, w którym PSE wynajmują powierzchnie biurowo-techniczne, ma certyfikat LEED Core and Shell oznaczający spełnianie wysokich wymagań w dziedzinie efektywności energetycznej.

Nasze plany

Zapewnienie dla wszystkich ODM-ów i KDM-u infrastruktury pozwalającej na w pełni funkcjonalne punkty podstawowej i rezerwowej dyspozycji mocy.

W siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie planowana jest modernizacja zasilania wraz z wymianą urządzeń UPS pracujących m.in. na potrzeby KDM. W ZKO Katowice, Poznań oraz Bydgoszcz planowane są pełne modernizacje infrastruktury zasilającej, z naciskiem na zapewnienie dwutorowego zasilania bezprzerwowego dla ODMRCN.

Nasze działania mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zasilania oraz – pośrednio – do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności, np. UPS-ów.

Z dbałością o zachowanie wysokiej efektywności energetycznej, osobnym zagadnieniem jest budowa nowoczesnej nowej siedziby w Radomiu z ODM.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj