NASZA STRATEGIAStrategia biznesowa do roku 2030

Strategia PSE do roku 2030 jest spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej. Jest skoncentrowana na priorytetowych potrzebach w zakresie zapewnienia usług uodporniających system elektroenergetyczny, bezpieczeństwa cybernetycznego, a także rozwoju usług operatora informacji rynku energii. Sprostanie tym wyzwaniom w ciągu najbliższych lat wymaga dużej mobilizacji kadry zarządzającej i wszystkich naszych pracowników.

Wartości PSE

Kluczowe wartości PSE to: niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność.

Niezawodność
PSE to niezawodny partner dla odbiorców energii, wytwórców, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, regulatora oraz Rządu RP. Spółka zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej w perspektywie krótko- i długoterminowej, w oparciu o działania zmierzające do efektywnego zarządzania zagrożeniami dla ciągłości dostaw energii elektrycznej z sieci przesyłowej.

Wiarygodność
PSE swoimi działaniami potwierdzają, że posiadają wszelkie kompetencje niezbędne do sprawowania pełnionej funkcji oraz realizowania powierzonej misji. Gwarantami stabilności działania oraz trwałości relacji z partnerami biznesowymi jest w naszej organizacji rygorystyczne przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz wewnętrznych procedur.

Odpowiedzialność
Nasza organizacja we wszelkich podejmowanych działaniach dba o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki na świecie.

Ze zdefiniowanych wartości PSE wypływają idee będące jednocześnie wskazówkami postępowania dla wszystkich pracowników spółki. To: nowoczesność, profesjonalizm, partnerstwo, rozwój, otwartość. Działanie zgodne z tymi ideami pozwala na spokojną i efektywną pracę oraz niezakłócony rozwój zawodowy i osobisty.

Wyzwania i cele strategiczne PSE

Strategia PSE do roku 2030 została przygotowana z wykorzystaniem metody planowania strategicznego, bazującej na zdolnościach biznesowych, zwanej capabilities based planning. Metoda ta, opracowana przez amerykański RAND Institute, polega na definiowaniu wyzwań, identyfikacji celów i inicjatyw, alokacji zasobów do inicjatyw oraz monitorowaniu postępu realizacji inicjatyw i ich rezultatów.

PSE zdefiniowały 6 głównych wyzwań oraz 17 celów, które powinny zostać osiągnięte w perspektywie 10 lat.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj