WKŁAD - Rynek

Obszary tworzenia wartości

I. Aktywnie angażujemy się w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej. Czytaj dalej

II. Dbamy o rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego. Czytaj dalej

III. Wspieramy aktywny udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych. Czytaj dalej

I. Aktywnie angażujemy się w kształtowanie mechanizmów rynkowych w ramach budowy europejskiego rynku energii, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowego rynku energii elektrycznej.

 • w szczególności w zakresie tworzenia:
  • Flow-Based Market Coupling dla rynków dnia następnego i dnia bieżącego,
  • transgranicznego rynku bilansującego.
 • Prowadzimy działania na rzecz wzmocnienia koordynacji wymiany transgranicznej w Europie, m.in. w zakresie ograniczenia przepływów nieplanowych przez KSE.

II. Dbamy o rozwój korzystnych warunków rynkowych dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego jako elementu rynku europejskiego.

 • PSE są zaangażowane w proces budowy rynku energii elektrycznej w Europie, w szczególności w zakresie:
  • .
 • Wdrażamy kolejne segmenty docelowego europejskiego modelu rynku energii elektrycznej na granicach KSE (tzw. Target Model).
 • Skutecznie bilansujemy system elektroenergetyczny, w szczególności w zakresie:
  • bezawaryjnej realizacji procesów rynku bilansującego,
  • .

Nasz wkład

 • Wdrożyliśmy mechanizm umożliwiający działanie więcej niż jednego NEMO w polskim obszarze rynkowym (MNA) – w roku 2020 nastąpiła znaczna intensyfikacja prac nad wdrożeniem w polskim obszarze rynkowym mechanizmów pozwalających na działanie więcej niż jednego operatora rynku energii – NEMO (ang. Multi NEMO Arrangements – MNA). W założeniu działalność wielu NEMO ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności usług na rynku energii. Produkcyjne wdrożenie MNA i wejście nowych NEMO na polski rynek energii nastąpiło 9 lutego 2021 roku.
 • Od 8 czerwca 2022 r. w regionie CORE funkcjonuje mechanizm jednolitego łączenia rynków energii elektrycznej wykorzystujący metodę optymalizującą dostępne zdolności przesyłowe oparte na fizycznych rozpływach energii (flow-based). Dzięki temu handel energią elektryczną będzie bardziej efektywny, odpowiadający też na wyzwania transformacji energetycznej. W przygotowania do uruchomienia CORE Flow-Based Market Coupling było zaangażowanych 16 operatorów systemów przesyłowych oraz 10 giełd energii. Region CORE obejmuje obszary rynkowe Austrii, Belgii, Czech, Chorwacji, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.
 • Pracujemy nad rozwojem SIDC i SDAC – utworzyliśmy klasę inicjatyw wpisujących się w obszar wdrażania i rozwoju Market Coupling. Najważniejsze z nich, planowane do wdrożenia w horyzoncie następnych kilku lat to:

  (i) dołączenie granicy PL-SK do SIDC,
  (ii) implementacja 15-minutowych produktów rynkowych w SDAC,
  (iii) implementacja 15-minutowych produktów rynkowych w SIDC,
  (iv) wprowadzenie aukcji Intra-day,
  (v) wdrożenie w SIDC rozwiązania pozwalającego na automatyczne uwzględnianie strat przesyłowych na połączeniach HVDC oraz
  (vi) wdrożenie metody flow-based w SIDC.
 • Przedstawiciele PSE są zaangażowani w prace instytucji oraz agencji europejskich:
  • Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E). W skład ENTSO-E wchodzi 42 operatorów systemów przesyłowych z 35 krajów. Najważniejszymi elementami struktury roboczej ENTSO-E są:
   • Komitet Rynku (Market Committee),
   • Komitet Rozwoju Systemu (System Development Committee),
   • Komitet Pracy Systemu (System Operations Committee),
   • Komitet Badań, Rozwoju i Innowacji (Research, Development & Innovation Committee),
   • Grupa ds. Prawa i Regulacji działająca na zasadach komitetu (Legal and Regulatory Group).

   W każdym z nich PSE mają swoją reprezentację.
  • Komisja Europejska. Współpraca w zakresie identyfikacji infrastruktury krytycznej zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
  • Parlament Europejski, ACER. Współpraca dotyczy koordynacji prac w Radzie Unii Europejskiej.
 • Blisko 80 przedstawicieli naszej spółki aktywnie uczestniczy w pracach w ramach organizacji ENTSO-E.

 • Zestawianie oferowanych przez PSE zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej w 2021 roku:

Szósta na polskim rynku mocy aukcja główna odbyła się w 2021 r. i obejmowała rok dostaw 2026. W jej wyniku zostało zawartych łącznie 128 umów mocowych, w tym 17 umów na okres dłuższy niż rok.

W wyniku aukcji dodatkowych na polskim rynku mocy przeprowadzonych w 2021 r. na poszczególne kwartały roku dostaw 2022, zostało zawartych łącznie 125 umów mocowych. W Tab. 3 przedstawiono podsumowanie przeprowadzonych aukcji dodatkowych.

 • Liczba granic objętych mechanizmem rynkowym zgodnym z europejskim modelem docelowym – cztery granice:
  • Polska – Szwecja,
  • Polska – Litwa,
  • Polska – Niemcy,
  • Polska – Czechy.

III. Wspieranie aktywnego udziału odbiorców w mechanizmach rynkowych.

 • .
 • Rozwijamy mechanizmy aktywnego udziału odbiorców w rynku energii elektrycznej.
 • Wspieramy różnorodne formy rynkowego funkcjonowania odbiorców, takich jak: prosumenci, agregatorzy, klastry energii.

Nasz wkład

 • Usługa IRP – wdrożenie od 1 stycznia 2021 r. rynku mocy oraz pozostałe zmiany na rynku energii w kraju, spowodowały konieczność opracowania i wdrożenia nowej usługi systemowej związanej z redukcją poboru energii przez odbiorców w KSE, którą jest Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorców (IRP). Nowa usługa zastąpiła dotychczasowe programy DSR, które wygasły z dniem 31 grudnia 2020 roku. W dniu 28 grudnia 2020 r. PSE uruchomiły postępowanie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku. W dniu 4 lutego 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert – oferty przedstawiło łącznie sześciu potencjalnych Wykonawców: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta S.A. Po dokonaniu formalnej oceny oraz weryfikacji, PSE S.A. 1 marca 2021 r. rozstrzygnęły postępowanie i podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w ww. postępowaniu oraz zawarły umowy z wyłonionymi Wykonawcami. W wyniku powyższych działań, w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. PSE miały zawartych 6 umów o świadczenie usługi IRP z kontrahentami: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta S.A. W usłudze Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (IRP) wolumen wielkości redukcji nie jest określony – produkty i moce stają się znane dla OSP po zebraniu propozycji sprzedaży zaoferowanych przez Dostawców usługi w odpowiedzi na wezwanie. Usługa IRP jest w pełni dobrowolna i elastyczna – Dostawcy nie mają obowiązku składania propozycji sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie.
 • W 2022 r. PSE wdrożyły nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) na okres od 25 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. – System Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP. Umożliwia on sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP. Podmioty spełniające kryteria usługi, określone w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców Usługi IRP, mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie https://przetargi.pse.pl/. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym od 25 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 roku. Okres obowiązywania danej umowy może być różny dla różnych dostawców, w zależności od terminu podpisania umowy – świadczenie usługi mogło rozpocząć się jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2023 roku.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj